Badania i rozwój
Wprowadzenie

Model elektrycznej pracy serca SFHAM, stanowi podstawę dla algorytmów analitycznych odpowiedzialnych za przeprowadzanie analizy SATRO ECG. Opisuje on aktywność włókien mięśniowych serca, które są zidentyfikowane i przypisanych do właściwych segmentów mięśnia lewej komory. Zdefiniowane w modelu funkcje analityczne opisujące przepływy jonowe wzdłuż włókien oraz parametry określające ich kształty i amplitudy pozwalają na dokładny opis procesów zachodzących w trakcie depolaryzacji. W konsekwencji analizy, otrzymuje się pięć niezależnych przebiegów chwilowych potencjałów reprezentujących odpowiednio przegrodę międzykomorową oraz ściany lewej komory serca: przednią, dolną, boczną i tylną. Pozwala to na ocenę wpływu zmian fizjologicznych i patologicznych na wartość oraz przebieg pojawiających się potencjałów na powierzchni klatki piersiowej.

Istotna statystycznie korelacja wyników analizy SATRO ECG i rozpoznania choroby wieńcowej w scyntygrafii perfuzyjnej wskazuje na możliwość zastosowania tej analizy do wczesnego rozpoznanie zmian niedokrwiennych mięśnia sercowego z uwzględnieniem zaburzeń wydolności tętnic wieńcowych (zmian miażdżycowych) lub/i trwałych ubytków potencjału komórek mięśnia sercowego. Aktualnie trwają dalsze badania nad wykorzystaniem analizy SATRO ECG w celu wyjaśnienia oraz oceny procesów będących podstawą innych schorzeń serca.

Podstawy naukowe modelu elektrycznej pracy serca SFHAM zostały opisane w wymienionym wcześniej piśmiennictwie [9, 10] oraz pozytywnie zrecenzowane przez wybitnych specjalistów z dziedziny kardiologii, fizyki oraz zdrowia publicznego. Opracowanie to recenzowali między innymi:

  • prof. dr hab. n. med. Andrzej Dąbrowski (Załącznik 4, strona 1)
  • prof. dr hab. n. med. Józef Jagielski (Załącznik 4, strona 2)
  • prof. dr hab. n. fiz. Wiesław Leoński (Załącznik 4, strona 3)
  • prof. nzw. dr. n. med. Dariusz Kwolek (Załącznik 4, strona 4)

Informacje oraz treść publikacji o modelu SFHAM została umieszczone w międzynarodowej bazie http://adsabs.harvard.edu/abs/2006physics...2162j oraz jest dostępna na Los Alamos National Laboratory i w Library Of Congress Catalog Card Number - LCCN: 2006356427. Ponadto podstawy modelu SFHAM opublikowano w międzynarodowym czasopiśmie Medical Engineering & Physics [14] oraz w Electrocardiology 2009 [15]. Dodatkowo do oceny klinicznej włączono dwie prace opublikowane w Electrocardiology z 2009 oraz 2014 roku [16, 18] dotyczące implementacji założeń modelu SFHAM do oprogramowania - analiza SATRO ECG - umożliwiającego rozpoznanie oraz ocenę zmian niedokrwiennych mięśnia lewej komory serca.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

Analiza SATRO ECG
ul. Solskiego 14
62-040 Puszczykowo
E-Mail: info@satroecg.pl

Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane współpracą naukową oraz biznesową w zakresie oprogramowania do Analizy SATRO ECG.

Copyrights © Analiza SATRO ECG 2020