Wyniki analizy
Interpretacja raportu SATRO ECG

Automatyczny raport zawiera wiele informacji dotyczących przebiegu procesu depolaryzacji, zobacz jakie informacje możesz uzyskać poprzez wykonanie analizy.

Raport

Wyniki analizy przedstawione są w formie czytelnego raportu, który zawiera obliczone parametry opisujące proces depolaryzacji poszczególnych segmentów lewej komory mięśnia sercowego oraz przegrody miedzy-komorowej. Wartości zebrane są w postaci tabeli, która zawiera wartości aktywności elektrycznej dla poszczególnych segmentów, czasy ich trwania.

Wartości liczbowe

Wszystkie wartości liczbowe w raporcie są przeliczne w odniesieniu do norm i podane w procentach, gdzie 100% to wartości prawidłowe. Każde obniżenie lub podwyższenie wartości danego parametru oznacza odchylenie od normy. Jak wykazano w badaniach zmiana aktywności elektrycznej obserwowano w mięśniu sercowym w wyniku analizy SATRO ECG związana jest z niedokrwieniem mięśnia sercowego.

Poszczególne wiersze mają następujące znaczenie:

  • Tch – czasy trwania kolejnych chwilowych potencjałów – kolejno ujemnego i dodatniego dla każdego z czterech głównych pobudzeń. Czasy podane są w procentach w stosunku do zdefiniowanej normy.
  • V ch – aktywność elektryczna kolejnych potencjałów chwilowych - kolejno ujemnego i dodatniego dla każdego z czterech głównych pobudzeń związanych z badanymi obszarami.
  • Tp – czasy trwania kolejnych chwilowych pobudzeń. Czasy podane są w procentach w stosunku do zdefiniowanej normy.
  • Tpp – czas pomiędzy początkami poszczególnych pobudzeń. Czas wyrażony jest w procentach w stosunku do normy.
  • Vp – Aktywność elektryczna danego pobudzenia związanego z konkretnym obszarem lewej komory serca. Wartość podana procentowo w stosunku do normy.

Garficzna interpretacja danych

Dodatkowo w raporcie przedstawione są w postaci graficznej wyniki automatycznej analizy klasyfikatorów. Ich rezultatem jest schemat (bull eye) podzielony na 5 obszarów odpowiadających kolejnym segmentom lewej komory serca. Na schemacie zaznaczono odpowiednio od jednego ‘-‘ do trzech ‘-‘ w zależności od stopnia nasilenia zmian, w przypadku braku zmian obszar nie zawiera żadnego znaku ‘-‘.

dashboard

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

Analiza SATRO ECG
ul. Solskiego 14
62-040 Puszczykowo
E-Mail: info@satroecg.pl

Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane współpracą naukową oraz biznesową w zakresie oprogramowania do Analizy SATRO ECG.

Copyrights © Analiza SATRO ECG 2020