Analiza SATRO ECG
Opinie Konsultantów Krajowych

Dokumentację dotyczącą analizy SATRO ECG przedstawiono Konsultantom Krajowym w celu uzyskania opinii dotyczących możliwości zastosowania tej metody w diagnostyce kardiologicznej:

Kardiologii - prof. dr hab. n. med. Jarosław Kaźmierczak
„Dostępne dane przedstawione przez Instytut Badań Fizykomedycznych wskazują na możliwość wykorzystania systemu SATRO ECG do wczesnej diagnostyki choroby niedokrwiennej serca, w tym także w gabinetach lekarzy rodzinny. Badanie może skrócić ścieżkę diagnostyczną, pozwolić na wcześniejsze wykrycie choroby lub jej wykluczenie, a co za tym idzie na ograniczenie kosztów ochrony zdrowia.”

Medycyny Rodzinnej - lek. Agnieszka Jankowska-Zduńczyk
„Przedstawione opinie naukowców zajmujących się analizą metod monitorowania czynności elektrycznej serca potwierdzają innowacyjność SATRO połączoną z większą czułością w porównaniu do dotychczas powszechnie stosowanego badania EKG. Cechy te wskazują na zasadność podjęcia działań zmierzających do upowszechnienie jej zastosowania z zachowaniem wszelkich kryteriów właściwych wiarygodnym testom diagnostycznym.”

Angiologii - prof. zw. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń dr h.c. mult
„System SATRO oparty o ocenę i analizę zapisu elektrokardiograficznego umożliwia przesiewową ocenę pacjentów niezależnie od subiektywnie przez nich ocenianego stanu zdrowia. Nieinwazyjny i nieskomplikowany w obsłudze system SATRO może być obsługiwane, co podkreślam, także przez odpowiednio przeszkolony personel pomocniczy, aby celem wyciągnięcia wniosków w końcowym etapie trafić do lekarza.”

Diabetologii - Prof. dr hab. Krzysztof Strojek
„Przedstawiony mi do oceny system SATRO – ECG Analysis pozwala na przeprowadzenie wstępnej diagnostyki choroby niedokrwiennej w oparciu o pogłębioną analizę rejestrowanego cyfrowo standardowego zapisu EKG. W moim głębokim przekonaniu system ten stanowi znaczący postęp w dziedzinie nieinwazyjnej diagnostyki choroby niedokrwiennej serca. Charakteryzuje się wysoką czułością i specyficznością, co wyklucza uzyskanie fałszywych wyników. System godny jest rekomendacji do wprowadzenia do codziennej praktyki na poziomie Podstawowej Opieki Zdrowotnej.”

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

Analiza SATRO ECG
ul. Solskiego 14
62-040 Puszczykowo
E-Mail: info@satroecg.pl

Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane współpracą naukową oraz biznesową w zakresie oprogramowania do Analizy SATRO ECG.

Copyrights © Analiza SATRO ECG 2020