Analiza SATRO ECG
Nowoczesne wsparcie dla lekarza

Od wczesnej prewencji poprzez rutynowe badania aż po ocenę i korektę sposobu leczenia,
analiza SATRO ECG pozwala na znaczne usprawnienie codziennej praktyki lekarskiej.

Najczęściej stosowane w nieinwazyjnej diagnostyce kardiologicznej badania, takie jak spoczynkowe lub wysiłkowe EKG charakteryzują się niską czułością i swoistością w rozpoznaniu choroby niedokrwiennej serca. Rozwiązaniem tego problemu może być zastosowanie analizy SATRO ECG, która umożliwia ocenę parametrów aktywności elektrycznej poszczególnych segmentów lewej komory mięśnia sercowego oraz zaburzeń układu bodźcotwórczo przewodzącego. Uzyskane w ten sposób informacje znacząco wzbogacają wiedzę o stanie zdrowia pacjenta i pozwalają na postawienie trafnej diagnozy.

Oprogramowanie jest przeznaczone dla lekarza jako wsparcie w diagnostyce kardiologicznej i umożliwia szybką i nieinwazyjną ocenę zmian niedokrwiennych, bazując na pomiarach typowego EKG.

Zaawansowane algorytmy wykorzystane w SATRO ECG umożliwiają automatyczną analizę elektrokardiogramów i stanowią implementację modelu elektrycznej pracy serca SFHAM[] opublikowanego w czasopiśmie Medical Engineering & Physics.

Zgodnie z zasadami Evidence Based Medicine ocena kliniczna oprogramowania SATRO ECG została przygotowana na podstawie badań określajacych efektywność diagnostyczną w wykryciu choroby niedokrwiennej serca.

Oprogramowanie SATRO ECG jest wyrobem medycznym zaklasyfikowanym do klasy IIA.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

Analiza SATRO ECG
ul. Solskiego 14
62-040 Puszczykowo
E-Mail: info@satroecg.pl

Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane współpracą naukową oraz biznesową w zakresie oprogramowania do Analizy SATRO ECG.

Copyrights © Analiza SATRO ECG 2020