Oprogramowanie SATROECG

Wsparcie wczesnej diagnostyki kardiologicznej

Pozostańmy w kontakcie

Formularz kontaktowy

SATROECG to skuteczna bezpieczna nowatorska metoda diagnostyczna

Oprogramowanie SATROECG cechuje się bardzo wysoką skutecznością diagnostyczną w zakresie wykrywania zmian niedokrwiennych w obszarach lewej komory mięśnia sercowego.

layout styles

Sprawdzona & innowacyjna technologia

W SATROECG wykorzystano szereg innowacyjnych algorytmów bazujących na modelu elektrycznej pracy serca SFHAM opublikowanym w czasopiśmie Medical Engineering & Physics - więcej informacji o modelu

Na podstawie zebranych dowodów klinicznych SATROECG uzyskało status wyrobu medycznego w klasie IIA i wytwarzane jest zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością ISO13485 certyfikowanym przez TUV Nord Polska. więcej

Unikalność oraz innowacyjność sposobu analizy sygnałów bioelektrycznych serca w SATROECG została potwierdzona poprzez uzyskanie patentu europejskiego EP 20706585.5 oraz przez Urząd Patentowy w USA US17/426,199.

Wieloletnie doświadczenie

W ramach prac badawczych przeprowadzono ponad 1000 badań metodą SATROECG porównując wyniki uzyskane w trakcie analizy z innymi metodami diagnostycznymi np. scyntygrafią perfuzyjną SPECT czy koronarografią.

0

0

Badania łącznie w 5-ciu ośrodkach

Ocena kliniczna

SATROECG w opiniach ekspertów

Referencje uzyskane od krajowych konsultantów w toku prac nad SATRO ECG:

  • dr Agnieszka Jankowska-Zduńczyk - krajowa konsultantka w dziedzinie medycyny rodzinnej
  • prof. dr hab. n. med. Jarosław Kazimierczak - krajowy konsultant w dziedzinie kardiologii
  • prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń - krajowy konsultant w dziedzinie angiologii
  • prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek - krajowy konsultant w dziedzinie diabetologii

Na podstawie dotychczasowych badań wysoko oceniam możliwość zastosowania SATRO ECG w screeningowej diagnostyce choroby niedokrwiennejserca jako taniej i nieinwazyjnej metody wczesnego wykrywania jej symptomów.

prof. dr hab. n. med. Ryszard Piotrowicz Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, założyciel i wieloletni przewodniczący Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK. Prezydent International Society of Holter and Noninvasive Electrocardiology

Poznaj SATROECG

Pomimo, że SATRO ECG bazuje na cyfrowych zapisach spoczynkowego badania EKG to sposób analizy znacząco różni się od tych w dotychczas stosowanych metodach. Pozwoliło to na uzyskanie wysokiej efektywności diagnostycznej i w pełni automatyczną analizę sygnałów elektrokardiograficznych.

SATROECG to unikalne oprogramowanie medyczne stosowane w nieinwazyjnej diagnostyce kardiologicznej.

Pozwala na w pełni automatyczną analizę cyfrowych elektrokardiogramów za pośrednictwem chmury obliczeniowej i nie wymaga żadnej ingerencji użytkownika.

Uzyskane w trakcie analizy informacje pozwalają na ocenę procesu depolaryzacji poszczególnych obszarów lewej komory mięśnia sercowego.

SATROECG - możliwości

Detekcja szumów

Zastosowane algorytmy wykrywają zapisy EKG zawierające zbyt dużą amplitudę szumów uniemożliwiającą przeprowadzenie analizy.

Detekcja zespołów QRS

Wyznaczone zostają zespoły QRS z pominięciem nieprawidłowych przebiegów spowodowanych np. dodatkowymi pobudzeniami lub artefaktami.

Innowacyjna analiza zespołów QRS

Wybrane zespoły QRS zostają uśrednione, a następnie poddane analizie na bazie modelu SFHAM.

Wyznaczenie parametrów modelu SFHAM

Obliczone parametry aktywności elektrycznej pozwalają ocenić stan elektrycznej pracy mięśnia sercowego.

Telemedyczny aspekt

Analiza odbywa się w chmurze obliczeniowej w sposób automatyczny bez konieczności ingerencji użytkownika.

Wsparcie lekarza na każdym etapie leczenia

Analizę SATROECG można wykonywać wielokrotnie zarówno jako metodę przesiewową jak i monitorującą proces leczenia.

Raport z analizy

Obliczone w trakcie analizy SATROECG parametry przedstawione są w postaci czytelnego i łatwego w interpretacji raportu. Informacje w nim zawarte poszerzają wiedzę o stanie pacjenta i wspomagają proces stawiania diagnozy. Przede wszystkim pozwalają na rozpoznanie zaburzeń aktywności elektrycznej spowodowanych występowaniem zmian niedokrwiennych.

Aktywność elektryczna

Obliczona dla każdego z rozpatrywanych czterech obszarów mięśnia sercowego.

Relacje czasowe

Odległości czasowe pomiędzy pobudzeniami poszczególnych obszarów.

Dane szczegółowe

Tabela zawierająca parametry każdego z czterech pobudzeń.

layout styles

Czytelny i łatwy w interpretacji

Obliczone w trakcie analizy SATROECG parametry przedstawione są w postaci czytelnego i łatwego w interpretacji raportu.

Jednoznaczne klasyfikatory

Pozwalają na ocenę wyników i określenie przyczyn zaburzeń aktywności elektrycznej.

Dane pomiarowe - kompatybilność

Oprogramowanie SATROECG pozwala na analizę danych pomiarowych pozyskanych w trakcie spoczynkowego badania EKG:

  • wykonanym na jednym z rekomendowanych aparatów EKG
  • standardowe rozmieszczenie 10-ciu elektrod ze skróconymi odprowadzeniami konczynowymi
  • częstość próbkowania min. 500 Hz, długość pomiaru min. 24 s
  • zapis danych w standardowym formacie zapisu EKG np. scp-ecg

layout styles

Dlaczego SATROECG

SATROECG jest oprogramowaniem służącym do analizy przestrzenno-czasowych potencjałów elektrycznych, które pojawiają się na powierzchni klatki piersiowej podczas aktywności poszczególnych obszarów mięśnia lewej komory serca (MLKS).

Wczesne rozpoznanie zmian niedokrwiennych

Ocena niedokrwienia poszczególnych obszarów MLKS o istotnych zmianach perfuzji rozpoznanych w scyntygrafii wykonanej metodą SPECT.

Ocena zaburzeń układu bodźcotwórczo przewodzącego

Analiza czasów pojawiania się potencjałów podczas depolaryzacji poszczególnych obszarów MLKS.

Ocena ubytku potencjału komórek

Ocena wartości przestrzenno-czasowych potencjałów podczas aktywności pięciu obszarów MLKS.

Monitorowanie leczenia zmian niedokrwiennych

Nieograniczona możliwość wykonywania badań kontrolnych na każdym etapie leczenia.

Prowadzenie badań przesiewowych

Mała liczba przeciwwskazań oraz łatwość wykonywania pomiaru.