Literatura

Materiały pokonferencyjne oraz publikacje dotyczące metody SATRO ECG

1. Ł. J. Janicki, W. Leoński, J. S. Janicki, M. Nowotarski, M. Dziuk, R. Piotrowicz."Comparative Analysis of the Diagnostic Effectiveness of SATRO ECG in the Diagnosis of Ischemia Diagnosed in Myocardial Perfusion Scintigraphy Performed Using the SPECT Method. Diagnostics 2022, no. 2: 297.

2. Ł. Janicki, J. Janicki. Podstawy fizyczne oraz możliwości diagnostyczne analizy SATRO ECG bazującej na modelu SFHAM. XXV Konferencja Szkoleniowa Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK, Kasprowisko 2019.

3. P. Pączek , Ł. Zientek, Ł. Janicki, J. Janicki, A. Sieroń. Wczesne rozpoznanie choroby wieńcowej serca, analiza SATRO ECG: XXV Konferencja Szkoleniowa Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK, Kasprowisko 2019.

4. J. Janicki, A. Teresińska, R. Baranowski, M. Dziuk, J. Wnuk, R. Piotrowicz. Porównawcza analiza rozpoznania choroby niedokrwiennej serca przy wykorzystaniu standardowej oceny EKG i analizy SATRO ECG: XXIV Konferencja Szkoleniowa i XX Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny oraz ISHNE, Kasprowisko 2018.

5. P. Pączek , Ł. Zientek, Ł. Janicki, J. Janicki, A. Sieroń. Zastosowanie analizy SATRO ECG do rozpoznania choroby wieńcowej serca w porównaniu z wynikami badań koronarograficznych: XXIV Konferencja Szkoleniowa i XX Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny oraz ISHNE, Kasprowisko 2018.

6. J. S. Janicki, A. Teresińska, W. Leoński, M. Chąpiński, M. Sobieszczańska, R. Piotrowicz. Application of SFHAM Model for Diagnosis of Ischemic Heart Disease. In: Tysler M, Svehlikova J, Bacharova L, Kolikova K, editors. Electrocardiology 2014. Institute of Measurement Science, Bratislava 2014. s. 187-190, ISBN 978-80-969-672-7-8.

7. J.S. Janicki, A. Teresińska, W. Leoński, M. Dziuk, R. Piotrowicz; Usability of SATRO-ECG heart bioelectrical signal analysis and its comparison with SPECT, 15th Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology; Congress materials; Timisoara 2013.

8. J.S. Janicki, W. Leoński, J. Jagielski, M. Sobieszczańska, J.G. Leońska. Implementation of SFHAM in Coronary Heart Disease Diagnosis. In: Sobieszczańska M, Jagielski J, Macfarlane PW, editors. Electrocardiology 2009. JAKS Publishing Company; 2010. s. 197-201.

9. J.S. Janicki, W. Leoński, J. Jagielski, M. Sobieszczańska, M. Chąpiński, Ł. Janicki. Single Fibre Based Heart Activity Model (SFHAM) Based QRS-Waves Synthesis. In: Sobieszczańska M, Jagielski J, Macfarlane PW, editors. Electrocardiology 2009. JAKS Publishing Company; 2010. s. 81-86.

10. J. S. Janicki, W. Leoński, J. Jagielski,”Partial potentials of selected cardiac muscle regions and heart activity model based on single fibres“. Medical Engineering & Physics 31 (2009) 1276-1282.

11. J. Janicki, „Physical Basis of Satro – A New Method For Analysis of The Cardiac Muscle Depolarisation,” Library of Congress Catalog Card Number - LCCN: 2006356427; ISBN: 83-60007-10-1; 2006

12. J. Janicki, ,,Fizyczne podstawy metody Satro w badaniu pracy serca,” Library of Congress Catalog Card Number - LCCN: 2006356428; ISBN: 83-6007-00-4;2006

13. J. Janicki, „Physical Basis of Satro – a New Method for Analysis of the Cardiac Muscle Depolarisation,” Los Alamos National Laboratory 2006, arxiv.org/abs/physics/0602162

14. J. Janicki, Ł. Janicki, M. Janicki „Model powstawania i przebiegu pobudzenia wiązek włókien mięśnia sercowego oraz sposób analizy sygnałów EKG,” P-372687, UP Warszawa 2005

15. J. Janicki „Analiza EKG z uwzględnieniem procesów fizycznych zachodzących w mięśniu sercowym,” Folia Cardiologica 11, Zakopane 2004

References

Post-conference materials and publication on the SATRO ECG method

1. Ł. J. Janicki, W. Leoński, J. S. Janicki, M. Nowotarski, M. Dziuk, R. Piotrowicz."Comparative Analysis of the Diagnostic Effectiveness of SATRO ECG in the Diagnosis of Ischemia Diagnosed in Myocardial Perfusion Scintigraphy Performed Using the SPECT Method. Diagnostics 2022, no. 2: 297.

2. Ł. Janicki, J. Janicki. Podstawy fizyczne oraz możliwości diagnostyczne analizy SATRO ECG bazującej na modelu SFHAM. XXV Konferencja Szkoleniowa Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK, Kasprowisko 2019.

3. P. Pączek , Ł. Zientek, Ł. Janicki, J. Janicki, A. Sieroń. Wczesne rozpoznanie choroby wieńcowej serca, analiza SATRO ECG: XXV Konferencja Szkoleniowa Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK, Kasprowisko 2019.

4. J. Janicki, A. Teresińska, R. Baranowski, M. Dziuk, J. Wnuk, R. Piotrowicz. Porównawcza analiza rozpoznania choroby niedokrwiennej serca przy wykorzystaniu standardowej oceny EKG i analizy SATRO ECG: XXIV Konferencja Szkoleniowa i XX Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny oraz ISHNE, Kasprowisko 2018.

5. P. Pączek , Ł. Zientek, Ł. Janicki, J. Janicki, A. Sieroń. Zastosowanie analizy SATRO ECG do rozpoznania choroby wieńcowej serca w porównaniu z wynikami badań koronarograficznych: XXIV Konferencja Szkoleniowa i XX Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny oraz ISHNE, Kasprowisko 2018.

6. J. S. Janicki, A. Teresińska, W. Leoński, M. Chąpiński, M. Sobieszczańska, R. Piotrowicz. Application of SFHAM Model for Diagnosis of Ischemic Heart Disease. In: Tysler M, Svehlikova J, Bacharova L, Kolikova K, editors. Electrocardiology 2014. Institute of Measurement Science, Bratislava 2014. s. 187-190, ISBN 978-80-969-672-7-8.

7. J.S. Janicki, A. Teresińska, W. Leoński, M. Dziuk, R. Piotrowicz; Usability of SATRO-ECG heart bioelectrical signal analysis and its comparison with SPECT, 15th Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology; Congress materials; Timisoara 2013.

8. J.S. Janicki, W. Leoński, J. Jagielski, M. Sobieszczańska, J.G. Leońska. Implementation of SFHAM in Coronary Heart Disease Diagnosis. In: Sobieszczańska M, Jagielski J, Macfarlane PW, editors. Electrocardiology 2009. JAKS Publishing Company; 2010. s. 197-201.

9. J.S. Janicki, W. Leoński, J. Jagielski, M. Sobieszczańska, M. Chąpiński, Ł. Janicki. Single Fibre Based Heart Activity Model (SFHAM) Based QRS-Waves Synthesis. In: Sobieszczańska M, Jagielski J, Macfarlane PW, editors. Electrocardiology 2009. JAKS Publishing Company; 2010. s. 81-86.

10. J. S. Janicki, W. Leoński, J. Jagielski,”Partial potentials of selected cardiac muscle regions and heart activity model based on single fibres“. Medical Engineering & Physics 31 (2009) 1276-1282.

11. J. Janicki, „Physical Basis of Satro – A New Method For Analysis of The Cardiac Muscle Depolarisation,” Library of Congress Catalog Card Number - LCCN: 2006356427; ISBN: 83-60007-10-1; 2006

12. J. Janicki, ,,Fizyczne podstawy metody Satro w badaniu pracy serca,” Library of Congress Catalog Card Number - LCCN: 2006356428; ISBN: 83-6007-00-4;2006

13. J. Janicki, „Physical Basis of Satro – a New Method for Analysis of the Cardiac Muscle Depolarisation,” Los Alamos National Laboratory 2006, arxiv.org/abs/physics/0602162

14. J. Janicki, Ł. Janicki, M. Janicki „Model powstawania i przebiegu pobudzenia wiązek włókien mięśnia sercowego oraz sposób analizy sygnałów EKG,” P-372687, UP Warszawa 2005

15. J. Janicki „Analiza EKG z uwzględnieniem procesów fizycznych zachodzących w mięśniu sercowym,” Folia Cardiologica 11, Zakopane 2004

Konferencje i kongresy naukowe

Projekt SATRO ECG, czynny udział w konferencjach i kongresach kardiologicznych

1. Ł. Janicki, J. Janicki. Podstawy fizyczne oraz możliwości diagnostyczne analizy SATRO ECG bazującej na modelu SFHAM. XXV Konferencja Szkoleniowa Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK, Kasprowisko 2019.

2. P. Pączek , Ł. Zientek, Ł. Janicki, J. Janicki, A. Sieroń. Wczesne rozpoznanie choroby wieńcowej serca, analiza SATRO ECG: XXV Konferencja Szkoleniowa Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK, Kasprowisko 2019.

3. J. Janicki, A. Teresińska, R. Baranowski, M. Dziuk, J. Wnuk, R. Piotrowicz. Porównawcza analiza rozpoznania choroby niedokrwiennej serca przy wykorzystaniu standardowej oceny EKG i analizy SATRO ECG: XXIV Konferencja Szkoleniowa i XX Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny oraz ISHNE, Kasprowisko 2018.

4. P. Pączek , Ł. Zientek, Ł. Janicki, J. Janicki, A. Sieroń. Zastosowanie analizy SATRO ECG do rozpoznania choroby wieńcowej serca w porównaniu z wynikami badań koronarograficznych: XXIV Konferencja Szkoleniowa i XX Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny oraz ISHNE, Kasprowisko 2018.

5. Janicki JS, Teresińska A, Leoński W, Chąpiński M, Sobieszczańska M, Piotrowicz R. Application of SFHAM Model for Diagnosis of Ischemic Heart Disease. In: Tysler M, Svehlikova J, Bacharova L, Kolikova K, editors. Electrocardiology 2014. Institute of Measurement Science, Bratislava 2014. s. 187-190, ISBN 978-80-969-672-7-8.

6. JS. Janicki, A. Teresińska, W. Leoński, M. Dziuk, R. Piotrowicz; Usability of SATRO-ECG heart bioelectrical signal analysis and its comparison with SPECT, 15th Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology; Timisoara, 2013

7. J. S. Janicki, W. Leoński, J. Jagielski and M. Sobieszczańska, „Implementation of SFHAM in Coronary Heart Disease Diagnosis”; 36TH International Congress on Elektrocardiology, Wroclaw 2009

8. J. S. Janicki, W. Leoński, J. Jagielski and M. Sobieszczańska, ”Single Fibre Based Heart Activity Model (SFHAM) Based QRS-Waves Synthesis”; 36TH International Congress on Electrocardiology, Wroclaw 2009

9. J. S. Janicki, M. K. Chąpiński, Ł. J. Janicki, M. B. Janicki; "SATRO – a breakthrough in early heart diagnosis"; World’s Best Technologies Showcase 2008, USA, Arlington 2008

10. J. S. Janicki, J.K. Jagielski, M. Sobieszczańska, L. Rusiecki, M. K. Chąpiński, Ł. J. Janicki; "SATRO-a New Method of Examining the Cardioelectric Field"; XXXV International Congress on Electrocardiology, Russia, St. Petersburg 2008

11. J.S. Janicki, "Physical basis of SATRO - a new method for analysis of the cardiac muscle depolarisation". 33rd International Congress on Electrocardiology, Mannheim 2007

12. J. Janicki „Analiza EKG z uwzględnieniem procesów fizycznych zachodzących w mięśniu sercowym,” Folia Cardiologica 11, Zakopane 2004

Scientific conferences and congresses

SATRO ECG project, active participation in cardiological conferences and congresses

1. Ł. Janicki, J. Janicki. Podstawy fizyczne oraz możliwości diagnostyczne analizy SATRO ECG bazującej na modelu SFHAM. XXV Konferencja Szkoleniowa Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK, Kasprowisko 2019.

2. P. Pączek , Ł. Zientek, Ł. Janicki, J. Janicki, A. Sieroń. Wczesne rozpoznanie choroby wieńcowej serca, analiza SATRO ECG: XXV Konferencja Szkoleniowa Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK, Kasprowisko 2019.

3. J. Janicki, A. Teresińska, R. Baranowski, M. Dziuk, J. Wnuk, R. Piotrowicz. Porównawcza analiza rozpoznania choroby niedokrwiennej serca przy wykorzystaniu standardowej oceny EKG i analizy SATRO ECG: XXIV Konferencja Szkoleniowa i XX Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny oraz ISHNE, Kasprowisko 2018.

4. P. Pączek , Ł. Zientek, Ł. Janicki, J. Janicki, A. Sieroń. Zastosowanie analizy SATRO ECG do rozpoznania choroby wieńcowej serca w porównaniu z wynikami badań koronarograficznych: XXIV Konferencja Szkoleniowa i XX Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny oraz ISHNE, Kasprowisko 2018.

5. Janicki JS, Teresińska A, Leoński W, Chąpiński M, Sobieszczańska M, Piotrowicz R. Application of SFHAM Model for Diagnosis of Ischemic Heart Disease. In: Tysler M, Svehlikova J, Bacharova L, Kolikova K, editors. Electrocardiology 2014. Institute of Measurement Science, Bratislava 2014. s. 187-190, ISBN 978-80-969-672-7-8.

6. JS. Janicki, A. Teresińska, W. Leoński, M. Dziuk, R. Piotrowicz; Usability of SATRO-ECG heart bioelectrical signal analysis and its comparison with SPECT, 15th Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology; Timisoara, 2013

7. J. S. Janicki, W. Leoński, J. Jagielski and M. Sobieszczańska, „Implementation of SFHAM in Coronary Heart Disease Diagnosis”; 36TH International Congress on Elektrocardiology, Wroclaw 2009

8. J. S. Janicki, W. Leoński, J. Jagielski and M. Sobieszczańska, ”Single Fibre Based Heart Activity Model (SFHAM) Based QRS-Waves Synthesis”; 36TH International Congress on Electrocardiology, Wroclaw 2009

9. J. S. Janicki, M. K. Chąpiński, Ł. J. Janicki, M. B. Janicki; "SATRO – a breakthrough in early heart diagnosis"; World’s Best Technologies Showcase 2008, USA, Arlington 2008

10. J. S. Janicki, J.K. Jagielski, M. Sobieszczańska, L. Rusiecki, M. K. Chąpiński, Ł. J. Janicki; "SATRO-a New Method of Examining the Cardioelectric Field"; XXXV International Congress on Electrocardiology, Russia, St. Petersburg 2008

11. J.S. Janicki, "Physical basis of SATRO - a new method for analysis of the cardiac muscle depolarisation". 33rd International Congress on Electrocardiology, Mannheim 2007

12. J. Janicki „Analiza EKG z uwzględnieniem procesów fizycznych zachodzących w mięśniu sercowym,” Folia Cardiologica 11, Zakopane 2004